Mikrotik QRT 5 Ac-RB911G-5HPacD-QRT Dual chain 5GHz 802.11a/n/ac QCA9882, 128 MB RAM, 720 MHz CPU, 24 dBi antenna gain
Dual chain 5GHz 802.11a/n/ac QCA9882, 128 MB RAM, 720 MHz CPU, 24 DBi antenna gain

SMB-Access Point Item Code: RB911G-5HPacD-QRT

UOM : Unit
Out of stock
Dual chain 5GHz 802.11a/n/ac QCA9882, 128 MB RAM, 720 MHz CPU, 24 DBi antenna gain
Customer Reviews

0

0 ratings
0 out of 5
1 star
0%
2 star
0%
3 star
0%
4 star
0%
5 star
0%
No Reviews