Zycoo Asterisk Appliance P1, 1 Zycoo module slot for 4FXS, 4FXO, 2FXOS, 4GSM, 2GSM, 4BRI or 1E1/T1

Zycoo Asterisk Appliance P1, 1 Zycoo module slot for 4FXS, 4FXO, 2FXOS, 4GSM, 2GSM, 4BRI or 1E1/T1

Item Code: P1

AED 2,100.00 (AED 2,100.00 / Unit)


Zycoo Asterisk Appliance P1, 1 Zycoo module slot for 4FXS, 4FXO, 2FXOS, 4GSM, 2GSM, 4BRI or 1E1/T1